Vielse

Aftale om vielse sker ved henvendelse til kirkekontoret, der skriftligt bekræfter aftalen.

På rådhuset i bopælskommunen skal der rekvireres en ægteskabserklæring, som udfyldes og afleveres samme sted. Bryllupskontoret udsteder herefter en prøvelsesattest, som har en gyldighed på 4 måneder.

Senest en måned før vielsen afleveres prøvelsesattesten, samt navne og adresser på to vielsesvidner. Såfremt der ønskes navneændring i forbindelse med vielsen afleveres også blanketterne hertil. Se personregistering.dk

Aftale om samtale med præsten forud for vielsen aftales senest en måned før vielsen.

Vidste du at...

Kirkerummet er åbent i dagtimerne og man kan gå ind og fornemme stemningen i rummet eller bare se sig omkring. Det er også en god ide, at fornemme rummet ved en gudstjeneste, morgenandagt eller aftensang så I ved hvordan rummet virker under en tjeneste. Se mere her.