Vielse

Aftale om vielse sker ved henvendelse til kirkekontoret, der skriftligt bekræfter aftalen.

På rådhuset i bopælskommunen skal der rekvireres en ægteskabserklæring, som udfyldes og afleveres samme sted. Bryllupskontoret udsteder herefter en prøvelsesattest, som har en gyldighed på 4 måneder.

Senest en måned før vielsen afleveres prøvelsesattesten, samt navne og adresser på to vielsesvidner. Såfremt der ønskes navneændring i forbindelse med vielsen afleveres også blanketterne hertil. Se personregistering.dk

Aftale om samtale med præsten forud for vielsen aftales senest en måned før vielsen.