Konfirmandforberedelse for Gungehus-skolen. Mandage foråret 2020

Opdateret 14. august 2020

Informationer om konfirmation lørdag den 22. august kl. 14.00 i Risbjerg Kirke

Vores restriktioner som kirke har ikke ændret sig siden juni måned. Så det som allerede er meldt ud, er stadigvæk gældende: Hver konfirmand får en række i kirken og må have 6 gæster med. Som udgangspunkt skal der være én meter imellem hver person i kirken, men hvis man deler bopæl, gælder denne regel ikke. Dvs. der ikke behøver at være en stol imellem (en meter), hvis man bor sammen. Der vil være et program på de stole, som må benyttes (som udgangspunkt hver anden stol) men med det forbehold, at hvis man deler bopæl, behøver man ikke at have en stol imellem sig.

I praksis kan det komme til at betyde, at de fleste konfirmationsgæster sidder inde i selve kirkerummet, mens sideskibet kan stå mere eller mindre tomt. Det betyder ikke, at der så kan være flere gæster med, idet kvadratmeterne i sideskibet tæller med i det samlede areal for kirken.

Det er vigtigt at I ikke inviterer mere end 6 gæster, så vi kan afholde konfirmationen på den mest forsvarlige måde.

Der vil selvfølgelig være håndsprit inden man går ind i kirken.

Konfirmanderne skal møde på selv dagen senest kl. 13.30, hvor fotografen kommer. Hvis man ønsker det fælles billede, så skal I aflevere en konvolut med 70 kr. senest på selve dagen med navn og adresse – så får I efterfølgende tilsendt billedet.

Man må gerne tage billeder under gudstjenesten men det skal være fra den plads, hvor man sidder.

I garderoben foran præsteværelset er der papirsposer med konfirmandernes navne. Hvis man ønsker at give roser/telegrammer, så skal det ske inden 13.30, hvor vi mødes i Pyramiden. Der kan være 4 konfirmander ad gangen i garderoben og der vil stå en, som sørger for, at vi passer på hinanden.

Efter gudstjenesten går konfirmanderne ud i haven, hvor der er mulighed for at ønske dem tillykke. Det er vigtigt, at alle husker at holde afstand – også når vi er udenfor.

Og husk at der er generalprøve mandag den 17. august kl. 14.15 – 15.45, hvor det er vigtigt at alle konfirmander møder op.