Konfirmandforberedelse for Gungehus-skolen. Mandage foråret 2020

Lørdag den 22. august er der konfirmation kl. 14.00 i Risbjerg Kirke. Det var det, som vi meldte ud, da vi måtte flytte konfirmationen fra maj og den nye dato står selvfølgelig stadigvæk ved magt.

Men vi er som kirke – ligesom resten af samfundet - stadigvæk underlagt visse restriktioner.  Lige nu gælder følgende regler: Der skal være to meter imellem hver person, når vi holder gudstjeneste, ligesom antallet af personer til gudstjeneste kræver, at der er 4 kvadratmeter pr. person. Det betyder, at der for nuværende må være 64 personer til gudstjeneste i Risbjerg Kirke og at antallet er forholdsvis højt, skyldes først og fremmest, at vi har inddraget sideskibet som en del af kirkerummet.

Alligevel er 64 mennesker jo ikke mange og særligt ikke til en konfirmation, hvor der er 18 konfirmander. For så er der jo alene plads til 46 gæster og det vil sige 2 gæster til hver konfirmand.

En måde at øge antallet af personer i kirkerummet vil være, at der ikke er fællessang ved gudstjenesten. For så bliver de 2 meter imellem hver person til én meter, hvis der ikke synges, ligesom de 4 kvadratmeter til hver person bliver til 2 – hvis der ikke synges.  Og for Risbjerg Kirke vil det betyde, at vi kan være 138 personer til gudstjeneste, hvis der ikke er fællessang. Det betyder ikke, at der ikke er sang og musik – men at det alene er korsangerne, som synger og gør det fra et sted i kirken, hvor der er god afstand til resten af menigheden.

Derfor har vi besluttet, at der til konfirmationen den 22. august ikke er fællessang men sang og musik ved organist og sangere. Det betyder, at hver konfirmand må have 6 gæster med. Men med det forbehold, at det er sådan som reglerne er for nuværende (juni) og de kan jo ændres – inden vi når frem til slutningen af august – forhåbentlig sådan, at I kan have endnu flere gæster med. Men nu må vi se – vi gør i hvert fald hvad vi kan for at så mange kan være med til konfirmationen på en forsvarlig og sikker måde.

Efter sommerferien er der en enkel undervisningsgang mandag den 17. august 14.15 – 15.45. Der holder vi bl.a. generalprøve på konfirmationen, så det er vigtigt at alle kommer.