Udbygningen af Risbjerg Kirke

Vi er i gang med et større byggeprojekt ved Risbjerg Kirke. Det er nemt at se, når man kører forbi kirken på Hvidovrevej. Sideskibet skal have første sal på, så der bliver bedre plads til alle vores aktiviteter. Ombygningen gør også at den del, der bliver lagt sammen med kirkerummet ved større kirkelige begivenheder i højere grad bliver integreret med kirkerummet.

Projektet skrider frem, men vi har måttet sande at ”Kirken den er et gammelt hus”. Vi troede egentlig ikke, at Risbjerg Kirke var så gammel, men vi blev desværre klogere. Det gamle sideskib har haft et uforudset svagt fundament, så det har været nødvendigt at forstærke fundament og vægge. Dette og nogle andre ting har bevirket, at byggeriet er forsinket og først ventes færdigt midt i maj.

Dagligdagen i Risbjerg Kirke har nu siden marts været præget af byggeriet, men personale og menighed har været utrolig kreative og klaret at afvikle aktiviteter på alternativ vis. I starten af projektet håbede alle på en ualmindelig god sommer og det må vi sige, at vi har haft. Det har derfor været muligt at bruge vores have til mange arrangementer, også selvom området har været begrænset af opsatte pavilloner, som bliver brugt til præsteværelse, samtalerum og opbevaring. Det har også været muligt at bruge selve kirkerummet til større arrangementer fx tirsdagskomsammen og filmaftener.

Da kirkerummet ikke er berørt af ombygningen regnede vi i starten med, at gudstjenester og begravelser ville kunne finde sted som vanligt. Dette har ikke været muligt at overholde. Alle vores bisættelser/begravelser på hverdage har vi måttet flytte til det smukke kapel på Risbjerg Kirkegård.

Nu er vi så langt i byggeprocessen, at vi i uge 45, onsdag d. 7. november kl. 14, kan holde rejsegilde. Alle med interesse er velkomne til at deltage i dette.

Vi kan allerede nu se, at vi får nogle udfordringer i december måned, hvor både børn og voksne plejer at deltage i de mange julearrangementer, og hvor vi altid har haft brug for sideskibet. Men personale og frivillige er igen parate til at tænke kreativt, så de fleste af arrangementerne i julemåneden kan foregå som planlagt, men på alternative måder.

Nu glæder kirkens ansatte, menighedsrådet og menigheden sig til at kunne tage de nye rum og muligheder i brug sidst i april måned 2019.

Udbygning af Risbjerg kirke

Risbjerg Kirke kan nu endelig gå i gang med den planlagte udbygning af kirken. Der er planlagt første etage på sideskibet. I disse dage opsættes stillads og efter påske indledes byggeriet.

Kirken, tegnet af arkitekterne Helge Schønnemann, Christian Brandt og Rolf Graae, stod færdigbygget tilbage i 1959. Allerede i 90erne stod det klart, at forholdene var for små. Der var et stort aktivitetsniveau, og menighedsrådet besluttede at erstatte villaen på nabogrunden med sognegården tegnet af arkitekt Thyge Arnfred i 1997. Allerede den gang var det planlagt at bygge oven på sideskibet, men udgiften blev for stor, og det blev besluttet at vente med første etagen på sideskibet.

Menighedsrådet har nu gennem et par år arbejdet på at gennemføre udbygningen. Ønsket er et højloftet sideskib til brug for kirkens større arrangementer og højtider, hvor rummet via åbne mobilvægge indgår i et samlet kirkerum. Desuden ønskes en ny førstesal til brug for kirkens mange aktiviteter. Projektet er udarbejdet af arkitekt Kristina Kluge og ingeniørfirmaet NIRAS og er godkendt af menighedsråd, provsti og Helsingør Stift.

De næste otte måneder vil dagligdagen i Risbjerg kirke blive præget af byggeriet, men også af en del kreativitet, for at kirken kan holdes i gang. En del aktiviteter må afvikles på alternativ vis og man bliver nødt til at rykke rundt eller rykke sammen eller ud i haven, når ellers vejret tillader det. Alle i Risbjerg Kirke håber på en ualmindelig god sommer.

Billeder af udbygningen

Selve kirkerummet vil ikke blive berørt af ombygningen, så gudstjenester, konfirmationer og vielser og begravelser vil kunne finde sted som vanligt under det meste af byggeriet.