Udbygning af Risbjerg kirke

Risbjerg Kirke kan nu endelig gå i gang med den planlagte udbygning af kirken. Der er planlagt første etage på sideskibet. I disse dage opsættes stillads og efter påske indledes byggeriet.

Kirken, tegnet af arkitekterne Helge Schønnemann, Christian Brandt og Rolf Graae, stod færdigbygget tilbage i 1959. Allerede i 90erne stod det klart, at forholdene var for små. Der var et stort aktivitetsniveau, og menighedsrådet besluttede at erstatte villaen på nabogrunden med sognegården tegnet af arkitekt Thyge Arnfred i 1997. Allerede den gang var det planlagt at bygge oven på sideskibet, men udgiften blev for stor, og det blev besluttet at vente med første etagen på sideskibet.

Menighedsrådet har nu gennem et par år arbejdet på at gennemføre udbygningen. Ønsket er et højloftet sideskib til brug for kirkens større arrangementer og højtider, hvor rummet via åbne mobilvægge indgår i et samlet kirkerum. Desuden ønskes en ny førstesal til brug for kirkens mange aktiviteter. Projektet er udarbejdet af arkitekt Kristina Kluge og ingeniørfirmaet NIRAS og er godkendt af menighedsråd, provsti og Helsingør Stift.

De næste otte måneder vil dagligdagen i Risbjerg kirke blive præget af byggeriet, men også af en del kreativitet, for at kirken kan holdes i gang. En del aktiviteter må afvikles på alternativ vis og man bliver nødt til at rykke rundt eller rykke sammen eller ud i haven, når ellers vejret tillader det. Alle i Risbjerg Kirke håber på en ualmindelig god sommer.

Billeder af udbygningen

Selve kirkerummet vil ikke blive berørt af ombygningen, så gudstjenester, konfirmationer og vielser og begravelser vil kunne finde sted som vanligt under det meste af byggeriet.