Oversigt over Menighedsrådets udvalg

Kirkeudvalg:Inger BidstrupInge GlarøAllan Dalkvist - og 1 præstKirkeværge, kontaktperson og daglig leder er tilforordnet udvalget

Præsteboligudvalg:
Børge Grøn-Iversen
Pia Lewinsky

Kirkegårdsbestyrelsen:
Børge Grøn-Iversen
Allan Dalkvist
Inge Glarø

Valgbestyrelsen:
Allan Dalkvist (formand)
Anja Friis
Ruth Jakobsen

Kirkehøjskolens repræsentantskab:
Thomas Gylnæs Nielsen
Esben Gade-Rasmussen
Yvonne Juric

Udsmykningsudvalg:
Inge Glarø
Esben Gade-Rasmussen
Lisbeth Munk Madsen
Nete Holm Andersen
Sonja Keller

Finn Ørssleff

Børne- og unge udvalg:
Inger Bidstrup
Dorthe Ølgaard Lassen
Lisbeth Munk Madsen
Nete Holm Andersen
Thomas Gylnæs Nielsen
sammen med:
Zoia Svideniouk

Menighedsrådets repræsentant i Hverdagskirken:
Sonja Keller

Musikudvalg:
Ruth Jakobsen
Nete Holm Andersen
Yvonne Juric
sammen med:
Zoia Svideniouk

Menighedsrådets repræsentanter i menighedsplejen:
Anja Friis
Sonja Keller