Risbjerg Kirkes Mål og visioner

                                                                        

Risbjerg Kirkes formål er at være evangelisk-luthersk kirke i Risbjerg Sogn – som en del af den danske folkekirke.

Risbjerg Kirkes vision:

·       Risbjerg Kirke er en rummelig kirke med plads til fordybelse.

-         Der er plads til aktiviteter og mennesker, der

søger en stærk teologisk/kulturel faglighed i kirken.

-         Der er tid og rum til fællesskaber, som taler om de eviggyldige spørgsmål, som stilles til alle tider.

-         Der er plads til aktiviteter og mennesker, der mere uforpligtende søger deltagelse i fællesskabet omkring kirken.

 

Risbjerg Kirkes målsætning:

Gudstjenesten:

·        At fastholde den klassiske søndagsgudstjeneste som mange gudstjenestedeltagere holder af, og som kan genkendes fra andre folkekirkelige menigheder.

·        At afholde månedlige børne- og familiegudstjenester.

·        At afholde alternative gudstjenester for konfirmander.

·        At afholde alternative gudstjenester – eventuelt tilrettelagt for og med særlige målgrupper i sognet.

Undervisning af børn og unge:

·        At tilbyde og gennemføre undervisningsforløb for minikonfirmander i 3. klasse og for konfirmander i 8. klasse.

·        At tilbyde deltagelse i børne- og ungdomskor.

·        At tilbyde babysalmesang.

·        At deltage i samarbejdet med skolerne gennem skoletjenesten.

·        At tage imod skoler og institutioner, der gerne vil besøge kirken.

·        At udvikle arbejdet med konfirmandforældrene – gerne sammen med konfirmanderne.

Unge:

·        At udvikle muligheder for unge-aktiviteter under klublignende forhold.

·        Unge-aktiviteter ligger naturligt parallelt med konfirmandundervisningen – eller i forlængelse heraf.

Teologisk og kulturel fordybelse:

·        At tilbyde deltagelse i bibelforum.

·        At tilbyde deltagelse i samtalesaloner med teologiske emner.

·        At invitere til samvær og dialog om livets store spørgsmål gennem foredrag, studiekredse og kirkehøjskolen i Hvidovre.

·        At tilbyde arrangementer for 30-40+erne fx middag for to.

·        At tilbyde koncerter med både klassisk og folkeligt indhold.

Aktiviteter med bredde:

·        At tilbyde litteraturklub.

·        At tilbyde foredrag med samfundsrelevante temaer.

·        At tilbyde arrangementer tilrettelagt for og med særlige målgrupper i sognet.

·        At give plads og rum til aktiviteter med kreativt indhold.

Diakoni:

·        At stå til rådighed for sjælesorgssamtaler

·        At tilbyde spisefællesskaber.

·        At tilbyde ferieaktiviteter for udsatte børnefamilier. 

 

Målsætningen er flerårig og de enkelte elementer kan først forventes opfyldt eller påbegyndt, når der er resurser – tid og økonomi - til relevante aktiviteter indenfor området.

Målsætningen revideres mindst hvert andet år. Sidst revideret foråret 2019.