Risbjerg Kirkes Målsætning

RISBJERG SOGNS MENIGHEDSRÅD                                

 

Målsætning for Risbjerg kirke

 

Risbjerg kirkes formål er at være evangelisk-luthersk kirke i Risbjerg sogn – som en del af den danske folkekirke.

 

Formålet søges opfyldt ved ....

.... at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger

.... at udvikle og styrke menighedsfællesskabet

.... at gennemføre undervisning i kristendom

 

Kristendommens budskab og kirkens arbejde skal synliggøres for den bredest mulige kreds i lokalsamfundet og gerne i samarbejde med andre kirkelige og samfundsmæssige instanser i og udenfor sognet.

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Præster, øvrigt personale og menigheden skal i fællesskab søge gudstjenester og kirkelige handlinger afviklet i en atmosfære af åbenhed og nærvær, så flest mulige føler sig velkomne.

 

Sognets gudstjenester skal være for ”Gud og Hvermand” – mangfoldige, alsidige, alternative. I vekslen mellem ....

·        søndagshøjmesser med fast liturgi, der afspejler at sognets præster forvalter det samme embede.

·        alternative gudstjenester - eventuelt tilrettelagt for og med særlige målgrupper i sognet.

 

Gudstjenestens musikalske led skal uddybe og understøtte forkyndelsen.

 

Gudstjenesterne tilstræbes at give oplevelse af menighedens fællesskab gennem forkyndelse af det kristne budskab for mennesker i alle aldre – i samklang med den tid vi lever i.

Dåbshandlinger er en naturlig del af en højmesse.

 

Med evangeliet som udgangspunkt gives smukke og værdige rammer om kirkelige handlinger. Ved vielser bør tilrettelæggelsen bør ske efter aftale med brudeparret og ved bisættelse/begravelse med de pårørende – dog således at indholdet er båret af kvalitet og aldrig må stride mod evangeliet.

 

Menighedsfællesskabet

Risbjerg kirke skal være ’kirke hele ugen’ og for hele menigheden. Derfor etableres og videreføres aktiviteter, der underbygger og uddyber gudstjenester og kirkelige handlinger.

Aktiviteterne kan afvikles som led i en samlet plan for hverdags- og søndagsaktiviteter - eller som selvorganiserende grupper efter aftale med menighedsrådet.

Aktiviteterne skal relatere sig til ....

·        forkyndelse

·        menighedsfællesskab

·        kateketik (undervisning)

·        diakoni

 

Undervisning i kristendom

Undervisningen skal omfatte tilbud til hele menigheden.

 

Konfirmandundervisning og indledende konfirmandundervisning

Afvikles under præsternes ansvar og primært af præsterne. Undervisningen skal give børn og unge en indføring i det kristne budskab og grundprincipper. Samtidig skal kristendommen gøres nutidig, så børn og unge finder det kristne fællesskab attraktivt – nu såvel som senere.

Anden undervisning

Efter behov etableres fx.

·        kirke/skole-samarbejde

·        dåbsundervisning

·        voksenundervisning

·        bibelforum

Risbjerg kirkes målsætning

RISBJERG SOGNS MENIGHEDSRÅD                                

 

Målsætning for Risbjerg kirke

 

Risbjerg kirkes formål er at være evangelisk-luthersk kirke i Risbjerg sogn – som en del af den danske folkekirke.

 

Formålet søges opfyldt ved ....

.... at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger

.... at udvikle og styrke menighedsfællesskabet

.... at gennemføre undervisning i kristendom

 

Kristendommens budskab og kirkens arbejde skal synliggøres for den bredest mulige kreds i lokalsamfundet og gerne i samarbejde med andre kirkelige og samfundsmæssige instanser i og udenfor sognet.

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Præster, øvrigt personale og menigheden skal i fællesskab søge gudstjenester og kirkelige handlinger afviklet i en atmosfære af åbenhed og nærvær, så flest mulige føler sig velkomne.

 

Sognets gudstjenester skal være for ”Gud og Hvermand” – mangfoldige, alsidige, alternative. I vekslen mellem ....

·        søndagshøjmesser med fast liturgi, der afspejler at sognets præster forvalter det samme embede.

·        alternative gudstjenester - eventuelt tilrettelagt for og med særlige målgrupper i sognet.

 

Gudstjenestens musikalske led skal uddybe og understøtte forkyndelsen.

 

Gudstjenesterne tilstræbes at give oplevelse af menighedens fællesskab gennem forkyndelse af det kristne budskab for mennesker i alle aldre – i samklang med den tid vi lever i.

Dåbshandlinger er en naturlig del af en højmesse.

 

Med evangeliet som udgangspunkt gives smukke og værdige rammer om kirkelige handlinger. Ved vielser bør tilrettelæggelsen bør ske efter aftale med brudeparret og ved bisættelse/begravelse med de pårørende – dog således at indholdet er båret af kvalitet og aldrig må stride mod evangeliet.

 

Menighedsfællesskabet

Risbjerg kirke skal være ’kirke hele ugen’ og for hele menigheden. Derfor etableres og videreføres aktiviteter, der underbygger og uddyber gudstjenester og kirkelige handlinger.

Aktiviteterne kan afvikles som led i en samlet plan for hverdags- og søndagsaktiviteter - eller som selvorganiserende grupper efter aftale med menighedsrådet.

Aktiviteterne skal relatere sig til ....

·        forkyndelse

·        menighedsfællesskab

·        kateketik (undervisning)

·        diakoni

 

Undervisning i kristendom

Undervisningen skal omfatte tilbud til hele menigheden.

 

Konfirmandundervisning og indledende konfirmandundervisning

Afvikles under præsternes ansvar og primært af præsterne. Undervisningen skal give børn og unge en indføring i det kristne budskab og grundprincipper. Samtidig skal kristendommen gøres nutidig, så børn og unge finder det kristne fællesskab attraktivt – nu såvel som senere.

Anden undervisning

Efter behov etableres fx.

·        kirke/skole-samarbejde

·        dåbsundervisning

·        voksenundervisning

·        bibelforum