Menighedsrådsmøder

Offentlige menighedsrådsmøder holdes almindeligvis den sidste torsdag i måneden. Dagsorden er tilgængelig på kordegnekontoret fem dage før mødet.

Torsdag den 30. januar, 27. februar, 26. marts, 30. april og 28. maj kl.19.00.

Kontaktoplysninger på Menighedsrådets medlemmer

 

Orienteringsmøde og menighedsmøde afholdes tirsdag den 12. maj kl.19.00.

Forud for valg til menighedsrådet 15. september afholder menighedsrådet et orienteringsmøde den 12. maj. Formanden aflægger beretning om rådets arbejde i det forløbne år, og kassereren vil redegøre for sidste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet vil også denne aften orientere om den nye form for menighedsrådsvalg ved en valgforsamling den 15. september- og invitere kandidater til at stille op til menighedsrådsvalget.

 

 

Ingen begivenheder fundet.