Kirke- Kulturmedarbejder for børn og unge

Ledig stilling som kirke- og kulturmedarbejder for børn og unge ved

Risbjerg Kirke i Hvidovre

19 timer om ugen.

Lidt om dig

Da vores nuværende kirke- og kulturmedarbejder for børn og unge er startet på ny karriere efter 10 år hos os, søger vi en ny kirke- og kulturmedarbejder for børn og unge ved Risbjerg Kirke. Vi søger en person, der kan tænke kreativt og som brænder for arbejdet med børn og unge. Som kirke- og kulturmedarbejder ved Risbjerg Kirke forventer vi, at du kan formidle den kristne tro til børn og unge i selvstændige projekter eller sammen med kirkens andre ansatte. Vi forventer, du er ansvarsbevidst, åben, udadvendt, iderig og kan tage initiativ til nye opgaver.

Som kirke- og kulturmedarbejder ved Risbjerg Kirke skal du være indstillet på skiftende arbejdstider og have en relevant uddannelse fx 3K-uddannelsen, lærer, pædagog, gerne med erfaring fra lignende stillinger.

Lidt om stillingen

Opgaven bliver at fortsætte det arbejde, der allerede eksisterer i kirken i forhold til børn og unge. Vi har god kontakt til skolerne i sognet og ønsker dette videreført, så vi gennem skoleprojekter får kontakt til 3. klasserne, så vi kan gennemføre minikonfirmandundervisning. Kirke- og kulturmedarbejderen sørger også for sammen med kirkens præster at gennemføre familiegudstjenester. Risbjerg Kirke har et stort samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen, og vi forventer at den kommende kirke- og kulturmedarbejder deltager aktivt i skoletjenestens projekter enten selvstændigt eller sammen med præsterne. Vi har gennem en del år været af sted med feriefamilier gennem feriefonden og ønsker dette arbejde videreført måske i andet regi. Det har også været en opgave for kirke- og kulturmedarbejderen for børn og unge at deltage i uddelingen af julehjælp.

Vi har allerede en dygtig kirke- og kulturmedarbejder for voksne og ældre, og det forventes, at de to kirke- og kulturmedarbejdere indgår i et såvel teologisk, som praktisk samarbejde, herunder afvikling af projekter på tværs af generationer. Da kirken i den nære fremtid ønsker at udvide vores indsats for børnefamilier er det vores ønske, at de to kirke- og kulturmedarbejdere også arbejder sammen om at udarbejde projekter for børnefamilier. Vi hører meget gerne om dine visioner.

Forventningen er, at den kommende kirke- og kulturmedarbejder for børn og unge også kan bidrage med løsning af PR-opgaver for kirkens aktiviteter og vil indgå i teamsamarbejde om kirkens hjemmeside.

Det er muligt at udvide normeringen til 20 timer, hvis den kommende kirke- og kulturmedarbejder har uddannelse til og erfaring med gennemførelse af babysalmesang, da Risbjerg Kirke ønsker at prioritere dette arbejde i fremtiden.

Lidt om os

Risbjerg Kirke ligger lige på grænsen til København. I de senere år er en del yngre familier flyttet ud til eget hus i Hvidovre. De vil gerne det nye lokalsamfund, men har endnu ikke fundet vej til kirken. Det er folk med en travl hverdag, så de tilbud, vi skal give, skal have en sådan kvalitet, at man alligevel finder tid i en presset hverdag.

Risbjerg Kirke har igennem mange år haft en god tradition med ikke blot at være kirke om søndagen, men også i løbet af ugen.

Vi tilbyder et miljø, hvor der er plads til forskellighed, men med respekt for, at vi er afhængige af hinanden. Vi er en kirke, der ønsker at nå langt ud.

Det formelle om stillingen

Stillingen ønskes besat 1. maj. Stillingen er på 19 timer pr. uge.

Ansættelse sker i henhold til CO 10-fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirke- og kulturmedarbejder m.fl.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med kirke- og kulturmedarbejderfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

 

Efter overenskomsten sker aflønningen som intervalløn, der i nutidskroner pr. år er således for en ugentlig arbejdstid på 19 timer:

Hvis kompetencekravene ikke er opfyldt udgør intervalløn mellem kr. 144.700 og kr. 191.727.

Såfremt kompetencekravene er opfyldt udgør intervalløn mellem kr. 151.935 og kr. 217.050.

Hertil kommer rådighedstillæg for arbejde udenfor normal arbejdstid, der årligt udgør kr. 15.898.

Som udgangspunkt har vi forestillet os en månedlig startløn på ca. kr. 14.000 + kr. 1.325 i rådighedstillæg. Hertil kommer pensionsordning på 18%.

 

Oplysninger om overenskomsten kan findes på www.folkekirkenspersonale.dk

I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet børneattest.

Yderligere oplysninger om sognet kan findes på www.risbjergkirke.dk eller fås hos sognepræst Lisbeth Munk Madsen på telefon  61165637.

Ansøgning med bilag sendes til Risbjerg Sogns Menighedsråd og sendes på mail 7143@sogn.dk senest 11. marts kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 21. marts