FAQ

Vær opmærksom på, at konfirmandforberedelsen også betyder mødedatoer på andre ugedage inkl. weekender, samt aftener med så forskellige programpunkter som deltagelse i konfirmandevent på Frilandsmuseet, Risbjerg kirkes aftenshows, rollespil for konfirmander på Vestvolden, Sleep-over i kirken, besøg af Sultkaravanen, samt sogneindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp. Orienter jer venligst og sørg for allerede nu at diverse fritidsaktiviteter ikke forhindrer jer i at tage del i konfirmandforberedelserne. 

Temadage er efter aftale med skolen, således at konfirmanderne er skolefri og i stedet kan være til forberedelse kl. 9.00-15.00. Alle informationer vedrørende forberedelsen og evt. ændringer meldes ud via SMS og hjemmeside og samme sted er det også muligt at orientere sig om tidspunkterne for alle kirkens gudstjenester, som man undervejs i konfirmandforberedelsesforløbet skal deltage i en del af.

Vi har nogle få og ufravigelige regler for konfirmander i Risbjerg kirke:

  • Vi forventer selvfølgelig, at man møder præcist, og ethvert fravær følges af en seddel fra forældrene, der begrunder fraværet. En forudsætning for at kunne blive konfir­meret er deltagelse i forberedelsen uden nævneværdigt fravær og med en aktiv deltagelse. Ved fravær uden afbud sendes SMS til både konfirmand og forældre om det registrerede fravær.
  • Da et af konfirmationsforberedelsens formål er at gøre de unge fortrolige med gudstjene­sten og menighedens liv, indgår kirkegang som en naturlig del af forberedelsen. Konfirmanderne skal derfor i perioden fra 15. september 2017 og til 17. april 2018 gå i kirke mindst 12 gange, (der er i perioden ca. 40 gudstjenester), helst i Risbjerg kirke og helst fordelt både med højmesser søndage kl. 10 og andre gudstjenester på andre tider af ugen. Se i øvrigt gudstjeneste datoer og tider på risbjergkirke.dk. Gudstjenestedeltagelsen fordeles med halvdelen før jul og halvdelen efter jul. Gudstjenestedeltagelse kvitteres efter gudstjenesten med kirketjenerens initialer i konfirmandens ”gudstjenestebankbog”, der udleveres ved første forberedelsesdag. Der kan to gange i forløbet kvitteres dobbelt, når forældre deltager sammen med konfirmanden i gudstjenesterne. Vi forventer, at fælles gudstjenestedeltagelse giver anledning til samtale i hjemmet.
  • Gudstjenestebankbøgerne og tilhørende ”krydser” er konfirmanderne selv ansvarlige for. Nye bankbøger udleveres gerne, men bortkomne bankbøger erstattes, som udgangspunkt ikke.
  • Manglende deltagelse i temadage erstattes af gudstjenestedeltagelse svarende til én gudstjeneste pr. fraværsdag.
  • Kan den enkelte konfirmand ikke magte at følge holdforberedelsen tilbydes individuel forberedelse ifølge med en forælder. Dette foregår enten lørdag formiddag fra kl. 9.00 eller fredag eftermiddag efter kl. 16.00 

 

 

 

På dagen

VARIGHED OG PLADSER

Konfirmationsgudstjenesten vil vare ca. fem kvarter. Konfirmandens plads vil være markeret med navn på rækken, hvor der ud for den enkelte konfirmand er plads til 7 pårørende (eksklusiv konfirmanden). Gæster derudover henvises til bagerst i kirken eller sideskibet.

MØDETID

Konfirmanden møder i kirken senest 30 minutter FØR konfirmationsgudstjenesten begynder 

TELEGRAMMER

Der vil i kirkens ”garderobe” være hvide poser med navn på de enkelte konfirmander, hvori man kan lægge telegrammer/ roser. Dette bør konfirmanderne have ordnet inden mødetid.

FÆLLES FOTO

Ønsker man et fællesbillede taget af professionel fotograf på konfirmationsdagen er prisen pr. billede 60,- og pengene afleveres til den respektive præst i kuvert med navn og adresse på. (kuverter udleveres af præsten). Kuverten afleveres til præsten senest ved generalprøven.

Det er selvfølgelig ganske frivilligt om man ønsker dette fællesbillede.

FOTO UNDER

Fotografering under konfirmationsgudstjenesten er ikke tilladt, heller ikke video!!!.

Efter konfirmationen vil der blive lejlighed til at fotografere alt det man måtte ønske. Konfirmanderne og præster er efter tjenesten at finde i haven bag kirken, hvis vejret er godt - ellers foran alteret i kirken.

MOBILTLF.

Mobiltelefoner holdes slukkede under konfirmationsgudstjenesten.

GENERALPRØVER:

Foregår i kirken og varer ca en time.

Se dag og tid hos de enkelte præster

ALLE MØDER OP OG TIL TIDEN !!

 

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med konfirmationen, er I altid velkommen til at kontakte præsten:                          

Nete Holm Andersen tlf. 3678 1282 eller e-mail: nha@risbjergkirke.dk

Thomas Gylnæs Nielsen tlf 3678 3813 eller e-mail: tgn@risbjergkirke.dk

Lisbeth Munk Madsen tlf 3675 3175 eller e-mail: lmm@risbjergkirke.dk.