Liturgi ved Højmessen

Klokkeringning med bedeslag
 
Præludium  
 
Indgangskollekt ved kordegnen

Salme

Salutation

præsten: Herren være med jer
 
menigheden: Og Herren være med dig
 
Indgangslæsning   

Salme

Epistellæsning
 
Trosbekendelse
 
Annoncering af frikvarter for børnene
 
Salme

Evangelielæsning
 
Præst:    Dette hellige evangelium skriver ...
 
Menigheden: Gud være lovet for sit glædelige budskab  

Prædiken/lovprisning/kirkebøn
 
Apostolsk vel­signelse 

Salme

Altergang
 
præsten: Opløft jeres hjerter til Herren !
 
          Lad os prise hans navn !
 
          Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige,
 
          ...
 
          synge din herligheds lovsang:
 
menigheden: Hellig, hellig, hellig er Herren,
 
             Gud den Almægtige.
 
             Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
 
             Hosianna i det højeste!
 
præsten:    Velsignet være Han, som kommer, i Herrens navn.
 
menigheden: Hosianna i det højeste!
 
             O, du Guds lam !
 
             Med korsets skam,
 
             Du bar al verdens synder,
 
             Derfra al trøst begynder;
           Miskundelig
 
             Forbarm du dig !
 
 
 
Nadverbøn
 
menigheden: Amen

Fader Vor
 
menigheden: Amen

Indstiftelsesordene
 
Uddeling
 
Bortsendelse

Salme

(Dåb)
 
Fader Vor  
 
Dåbssalme

Kollekt
 
præsten:Lad os alle bede
 
menigheden: Amen

        Salutation
 
        præsten: Herren være med jer
 
        menigheden: Og Herren være med dig 
 
        Velsignelse

menigheden: Amen, Amen; Amen

Salme  B                                           

Bekendtgørelse og udgangsbøn ved kordegnen
 
Postludium                                                              

Download oversigt over Højmessens liturgi