Udbygningen af Risbjerg Kirke

 

Der er gennemført et større byggeprojekt ved Risbjerg Kirke som blev afsluttet 2019. Det er nemt at se, når man kører forbi kirken på Hvidovrevej. Sideskibet har fået første sal på, så der er bedre plads til alle vores aktiviteter. Ombygningen gør også at den del, der er blevet lagt sammen med kirkerummet ved større kirkelige begivenheder i højere grad er blevet integreret med kirkerummet.

”Kirken, den er et gammelt hus”. Vi troede egentlig ikke, at Risbjerg Kirke var så gammel, men vi blev desværre klogere. Det gamle sideskib har haft et uforudset svagt fundament, så det blev nødvendigt at forstærke fundament og vægge. Dette og nogle andre ting bevirkede, at byggeriet blev forsinket og først stod færdigt sidst på året 2019.

Dagligdagen i Risbjerg Kirke var præget af byggeriet, men personale og menighed var utrolig kreative og klarede at afvikle aktiviteter på alternativ vis. Det var derfor oplagt at bruge vores have til mange arrangementer, også selvom området var begrænset af opsatte pavilloner, som blev brugt til præsteværelse, samtalerum og opbevaring. Det var også muligt at bruge selve kirkerummet til større arrangementer fx tirsdagskomsammen og filmaftener.

Da kirkerummet ikke blev berørt af ombygningen regnede vi i starten med, at gudstjenester og begravelser ville kunne finde sted som vanligt. Det var ikke muligt at overholde. Alle vores bisættelser/begravelser på hverdage måtte vi flytte til det smukke kapel på Risbjerg Kirkegård.

Nu glæder kirkens ansatte, menighedsrådet og menigheden sig over at kunne bruge de nye rum og muligheder.

Beslutningsforløbet op til udbygningen

Risbjerg kirke er tegnet af arkitekterne Helge Schønnemann, Christian Brandt og Rolf Graae, og stod færdigbygget tilbage i 1959. Allerede i 90erne stod det klart, at forholdene var for små. Der var et stort aktivitetsniveau, og menighedsrådet besluttede at erstatte villaen på nabogrunden med sognegården tegnet af arkitekt Thyge Arnfred i 1997. Allerede den gang var det planlagt at bygge oven på sideskibet, men udgiften blev for stor, og det blev besluttet at vente med første etagen på sideskibet.

Menighedsrådet arbejdede på at gennemføre udbygningen. Ønsket var et højloftet sideskib til brug for kirkens større arrangementer og højtider, hvor rummet via åbne mobilvægge nu indgår i et samlet kirkerum. Desuden ønskedes en ny første sal til brug for kirkens mange aktiviteter. Projektet blev udarbejdet af arkitekt Kristina Kluge og ingeniørfirmaet NIRAS og blev godkendt af menighedsråd, provsti og Helsingør Stift.

Den følgende tid blev dagligdagen i Risbjerg kirke blive præget af byggeriet, men også af en del kreativitet, for at kirken kunne holdes i gang.

oversigtplan.pdf

revision 060218-Situationsplan.pdf

Risbjerg kirke -Plan 1 sal.pdf

Risbjerg kirke fac nord.pdf

Risbjerg kirke fac syd.pdf

Risbjerg kirke fac vest.pdf

SNIT 19 dec-Snit AA.pdf

A X 3 031.pdf