Forløbet om lokal kirkeudvikling

I Risbjerg Kirke fornyede vi i 2010 vores vision og målsætning for arbejdet i sognet. Det at være med i Lokal Kirkeudvikling har givet os en mulighed for at kigge på vores målsætning. Gør vi det godt nok, og hvordan bliver vi kirke i fremtiden.

Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af 8 personer, en af præsterne samt personer fra menighedsråd, ansatte og personer, som på en eller anden måde har eller har haft kontakt med kirken. Arbejdsgruppens opgave har så været at arbejde med alle de spørgsmål, vi har- og havde om arbejdet i vores kirke. Gruppen har fået inspiration til arbejdet gennem to netværkskonferencer om året og sparring med en mentor fra Kirkefondet.

Arbejdsgruppen bestod af:

Inger Bidstrup formand for menighedsrådet

Inge Glarø medlem af menighedsrådet/næstformand

Sonja Keller medlem af menighedsrådet

Nete Holm Andersen præst

Leif Jochimsen medlem fra menigheden

Jesper Fonager konfirmandforælder

Mette Halberg konfirmandforælder/forælder til GFFS

Margrethe Ankler daværende Kirke- og kulturmedarbejder

Arbejdsgruppen brugte en del tid på at guldgrave. Hvilke værdier bærer vi allerede rundt på, og hvilke drømme har vi for fremtiden.  Det var vigtigt for arbejdsgruppen ikke at lave om på alt det, der allerede foregår i kirken. Derfor blev en del af menigheden også spurgt om deres bedste oplevelser i forhold til aktiviteter i kirken.

En del af projektet gik ud på at være en lyttende kirke. Det var vigtigt for os i arbejdsgruppen at lytte til lokalsamfundet. Derfor har der været indbudt til lyttesamtaler med konfirmandforældre, dåbsforældre og forældre til børne- og familiegudstjenesterne. Det har været nogle utroligt inspirerende samtaler om tro og eksistens, og hvad kirken kan bruges til. Vi har været meget glade for den positive måde, der blev taget imod vores invitation. Som nogle udtalte: Hvor er det dejligt, at I vil lytte til os.

Ved vores julegudstjenester fik deltagere også en mulighed for at give udtryk for, hvad de også kunne bruge Risbjerg Kirke til, og præsterne har talt visioner med konfirmanderne. Hvad kan de som 25årige bruge kirken til.

I arbejdsgruppen og på netværksmøderne blev der også arbejdet med gudstjenesten. Hvad kan vi gøre for, at menigheden føler ejerskab til gudstjenesten. Er der plads til nye, og føler man sig velkommen er nogle af de spørgsmål, vi har stillet os selv.

Så brugte vi en del tid på at arbejde med årets gang i sogn og lokalsamfund. Foregår der noget i lokalsamfundet/samfundet, som vi med fordel kan trække ind i kirken. I julemåneden har vi tradition for at samarbejde med vuggestuer, børnehaver og skoler. Januar er ofte en stille måned. Vil vi kunne invitere til walk and talk arrangementer? Kan vi gøre noget for de unge i fx eksamensmånederne? Der ligger nu masser af ideer, men måske er det pladsen, det kniber med.

Risbjerg Kirke deltog i Lokal Kirkeudvikling i 2½ år, og vi arbejder fortsat med dette i forskellige regier.