Kirkehøjskole

Kirkehøjskolen er et rigtig godt sted at få fyldt på af både det sociale og det intellektuelle. Vi dykker ned i forskellige emner og har tid til en fadøl eller en sodavand. Højskolen i Hvidovre er et samarbejde mellem de fire kirker, der er i Hvidovre. Efterårets arrangementer foregår i Avedøre kirke. Der plejer at være en god flok deltagende fra Risbjerg sogn. Der er gratis adgang og ingen tilmelding.

 

 

Hvidovre Kirkehøjskoles emnedag med far og søn i Avedøre Kirke

Lørdag den 29. september 2018 kl. 10.00 – 15.00.

Som det vil være mange bekendt er vi i folkekirken vant til og glade for at have Far og Søn på programmet. Det har vi også – far og søn på programmet – på Hvidovre Kirkehøjskoles emnedag lørdag den 29. september kl. 10.00 - 15.00. Det er dog ikke den højeste Far og Søn (læs Gud og Jesus), vi direkte har inviteret. Vi må ”nøjes med” lidt mindre, med faderen professor Jørn Henrik Petersen og hans søn professor Anders Klostergaard Petersen.

Jørn Henrik Petersen har en lang akademisk karriere bag sig, han har været professor i socialvidenskab på Odense Universitet, har skrevet doktorafhandling den danske alderdomslovgivnings oprindelse, været leder af Center Velfærdsforskning, siddet i mange offentlige udvalg og kommissioner, været bestyrelsesformand for TV 2 og skrevet meget faglitteratur. Læs mere om Jørn Henrik Petersen.

Anders Klostergaard Petersen er teolog med en akademisk karriere og løbebane på bl.a. Århus Universitet. Fra 2012 har han været professor ved Religionsvidenskab under Institut for Kultur og Samfund. Her har bl.a. været med i udviklingen af et forskningsprojekt om kulturel og delvis biologisk evolution, særligt inden for religionshistorien. Læs mere om Anders Klostergaard Petersen

Som overordnet tema er valgt ”Fra chimpanser til Luther og videre til velfærdsstaten – set i lyset af religion og kristendom.”

Sønnen begynder med sit foredrag, der har titlen ”Fra religion og kristendom til moderne velfærdsstat: Om chimpanser, kristendom, religion, samfund og velfærdsstat.” Efter frokosten er det så faderens tur til at tale over emnet ”Luthers teologi, det relationelle menneske og velfærdsstaten.” Kirkehøjskolen tør godt garantere for, at det bliver en spændende temadag med et højt fagligt niveau, men vi er også helt overbeviste om, at der kommer en morsom og fornøjelig dag ud af ”familiesammenføringen” af far og søn i Hvidovre – og deres møde med deltagerne. Man betaler kun 50 kr. for maden, der leveres af Hjertetræet. Alle er velkomne til dagen og til at deltage med spørgsmål til og diskussionen med de to professorer. 

Programmet:

Kl. 10.00                                                Velkomst

Kl. 10.05 – 11.05 (ca.)                        Anders Klostergaard Petersens foredrag

Kl. 11.05 – 11.15 (ca.)                        Kaffepause

Kl. 11.15 – 12.00                                 Diskussion

Kl. 12.00 – 13.00                                 Frokost – pris: 50 kr.

Kl. 13.00 – 14.00 (ca.)                        Jørn Henrik Petersens foredrag

Kl. 14.00 – 14.15                                 Kaffepause

Kl. 14.15 – 15.00                                 Diskussion og opsamling    

 

TILMELDING

Tilmeldingen sker til sognepræst Niels Christian Poulsen  på tlf.nr. 2161 7802 eller mail ncp@km.dk.

Tilmeldingsfristen for deltage i spisningen kl. 12 er mandag den 24. september. Prisen er 50 kr. eksklusiv drikkevarer. 

 

                                                          

Vidste du at ...

Der læses Thomas Mann fire torsdage i efteråret i Risbjerg Kirke. Læs mere her.

 

 

29sep kl. 10:00

Kirkehøjskole

Velfærdsstat eller konkurrencestat - kirkens rolle?! Læs mere

29sep kl. 10:00